Bostadsgaranti

Bostadsgaranti för prioriterade grupper är till nytta för alla hyresgäster

Unga som ofrivilligt bor hemma. Äldre som behöver tryggare boende. Arbetstagare som flyttar med jobbet. Prioriterade grupper med större utmaningar på bostadsmarknaden – skriv under vårt upprop om en bostadsgaranti nu!

En bostadsgaranti för prioriterade grupper innebär flera positiva saker. Vårt samhälle blir starkare när alla får möjligheten att komma in på bostadsmarknaden. Och det ställer även tuffa krav på kommunerna, vilket gynnar landets alla hyresgäster.

För att upprätthålla en bostadsgaranti krävs det att kommunerna har en fungerande allmännytta. Det gör att kommunala bostadsbolag får i uppdrag att bygga fler hyresrätter – inte att sälja ut dem. Så genom att inrätta bostadsgaranti ser vi till att landets allmännytta både försvaras och utvecklas. Alternativet är ännu längre bostadsköer och ännu högre hyror.

Idag är det bostadsbrist i 240 kommuner. Skriv under vår insamling så kan vi korta köerna för landets alla hyresgäster!

Skriv under här:


Fakta om varför bostadsgaranti behövs

  • Rapporten Unga vuxnas boende 2019 visar att 404.470 unga mellan 20-27 år saknar ett eget boende. Av dessa bor 280.00 fortfarande hemma hos sina föräldrar. De få städer som har bostadsgaranti för studenter klarar ej av sitt uppdrag.
  • Trygghetsboenden som är ­funktionsanpassade för ­pensionärer efterfrågas starkt. Det sociala umgänget och aktiviteter ökar samtidigt som vårdbehovet kan minska. Det krävs dock särskilda hyresrätter, alla varken kan eller vill köpa en bostadsrätt på ålderns höst.
  • Den ökande bostadsbristen resulterar bland annat i kompetensbrist hos företag och offentlig sektor. Framför allt behövs det fler hyreslägenheter med överkomlig hyra för inflyttande personal, visar en undersökning från Hem & Hyra.

Källa: Hem & Hyra och rapporten Unga vuxnas boende 2019


Inte medlem i Hyresgästföreningen än?

Vi arbetar för allas rätt till ett hem, till en rimlig kostnad. Som medlem har du en stark och kunnig organisation som stöttar dig i ditt engagemang, förhandlar hyran och hjälper dig med hyresjuridisk rådgivning om det behövs.
Bli medlem här!